+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Ventilátory

1.Parametry pro správný výběr ventilátoru

Pro návrh vhodného ventilátoru pro konkrétní aplikaci je dobré určit následující parametry:

 • typ aplikace
 • pracovní průtok a rozdíl statického tlaku, tzv. pracovní bod
 • složení média, jeho teplota, hustota a vlhkost v daném pracovním bodě
 • teplota okolí
 • napájecí frekvence a napětí
 • zda je požadavek plynotěsného provedení
 • zda je požadavek na provoz s frekvenčním měničem
 • vnitřní nebo venkovní instalace
 • zda je požadavek na provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, tzv. ATEX
 • zda je požadavek na konkrétní materiálové provedení

Ideální je vyplnit poptávkový formulář, který výše uvedené okolnosti zahrnuje.

2.Co je poloha spirální skříně a jak ji určit?

Polohou spirální skříně rozumíme úhel natočení výtlačného hrdla radiálního ventilátoru, zároveň s tím souvisí i směr otáčení oběžného kola.  

Poloha skříně se primárně určuje dle ČSN EN ISO 13349, EUROVENT 1/1, dle obrázku níže, údaje v závorkách jsou interní označení firmy Elektror.

Image 0

3.Jaké jsou instalace ventilátoru dle uspořádání potrubí?

Typy instalace ventilátoru dle ČSN EN ISO 13349 jsou:

 • Instalace typu A - instalace s volným sáním a volným výtlakem ve stěně
 • Instalace typu B - instalace s volným sáním a výtlakem do potrubí
 • Instalace typu C - instalace se sáním z potrubí a volným výtlakem
 • Instalace typu D - instalace se sáním z potrubí a výtlakem do potrubí
 • Instalace typu E - instalace se volným sáním a volným výtlakem

4.Jaká je maximální teplota média pro ventilátory?

Max. povolená teplota média na vstupu do našich ventilátorů je následující:

 • hliníkové a ocelové radiální ventilátory ve standardním provedení: max. +80°C.
 • hliníkové radiální ventilátory s chladícím kotoučem: max. +180°C
 • ocelové radiální ventilátory S-LP, S-MP, S-HP s chladícím kotoučem: +250°C, s dalšími úpravami až +300°C
 • velkoobjemové ocelové radiální ventilátory CFL, CFM, CFH s chladící kotoučem / tepelnou bariérou: dle typu a úprav až +750°C

5.Co je to chladící kotouč?

Chladící kotouč je konstrukční opatření mezi zadní stěnou ventilátoru a motorem / ložiskovým uložením, které umožňuje přepravovat média s vyšší teplotou. Vzdálenost mezi zadní stěnou ventilátoru a motorem / ložiskovým uložením je zvětšena a na hřídel je instalován doplňkový "ventilátor", který zajišťuje dodatečnou cirkulaci vzduchu a tím i chlazení. Ložiska jsou navíc mazána teplotně odolnějším mazivem.

6.Co znamená označení FU a FUK?

Označení FU znamená, že motor je vhodný pro provoz s frekvenčním měničem, přičemž měnič je umístěn externě v rozvaděči nebo např. na stěně. U motorů s vyšší nominální frekvencí než 50Hz je použití frekvenčního měniče nutné.

U varianty FUK je frekvenční měnič instalován přímo na motoru a tvoří tak se strojem kompaktní celek.

Image 0 

7.Může být strojní zařízení s vysokootáčkovým motorem (např. 120 Hz) napojeno přímo na síť 50 Hz?

Ne, elektromotor je konstruován pro napětí 400 V až při vyšších frekvencích (např. 120 Hz). V případě přímého napojení na síť 50 Hz bude přiváděné napětí vyšší a motor bude v důsledku toho přetížen a může následně dojít k jeho poškození.

Vysokootáčkové motory musí být vždy provozovány přes frekvenční měnič !!!

FAQ
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme