+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Chlazení

1.Parametry pro správný výběr chladícího zařízení

Pro návrh vhodného zdroje chladu pro konkrétní aplikaci je dobré určit následující parametry:

  • typ aplikace
  • chladící výkon
  • vstupní a výstupní teplota chlazeného média 
  • typ chlazeného média, složení, hustota
  • pracovní průtok a tlakové ztráty v potrubí, výměnících, ...
  • minimální a maximální teplota okolí
  • napájecí frekvence a napětí
  • vnitřní nebo venkovní instalace
  • uzavřený nebo otevřený chladící okruh
  • zda je požadavek na konkrétní materiálové provedení

2.Co je chladící jednotka?

Chladící jednotka, nebo také chiller, je kompaktní zdroj chladu pro chlazení průmyslových kapalin. Kromě kompresorového okruhu s chladivem (kompresor - kondenzátor - expanzní ventil - výparník) zahrnuje navíc i hydraulický okruh, který obsahuje cirkulační čerpadlo, akumulační nádrž a obtokové potrubí. Všechny tyto prvky jsou kapotovány na společném rámu a mají vlastní mikroprocesorové řízení.

Chladící jednotka se využívá, pokud je potřeba ochladit kapalinu na teplotu nižší, než je teplota okolí.

3.Co je suchý chladič?

Suchý nebo také ventilátorový chladič je atmosférický zdroj chladu využívající okolní vzduch k chlazení kapalin. Jedná se o lamelový výměník tepla, který je navíc osazen ventilátory. Ty obstarávají proudění vzduchu skrze výměník a usnadňují tak přenos tepla z chlazené kapaliny do okolního prostředí.    

Suchý chladič se využívá, pokud je potřeba ochladit kapalinu na teplotu vyšší, než je teplota okolí.

4.Co je freecooling?

Freecooling, případně také free cooling nebo free-cooling, česky volné chlazení, obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot při chlazení vzduchu, vody i dalších kapalin v průmyslových procesech nebo v systémech klimatizace.

Při vhodném použití dochází k výraznému snížení nákladů na elektrickou energii.

Více o freecoolingu kapalin v samostatném článku zde.

5.Co je deskový výměník?

Deskový výměník je jeden z druhů výměníků tepla. Jedná se o zařízení, které slouží k výměně tepla (energie) mezi dvěma médii.

Je to soubor lisovaných profilovaných desek, mezi nimiž jsou oddělené kanálky, jimiž proudí ohřívané i chlazené médium. Každá deska je obtékána z jedné strany primárním médiem a z druhé strany sekundárním médiem, přes stěnu desky poté dochází k prostupu a výměně tepla.

6.Rozebíratelný deskový výměník

Rozebíratelný výměník je provedení deskového výměníku u něhož je svazek teplosměnných desek stažen šrouby mezi hlavní a přítlačnou deskou. Každá z desek je opatřena těsněním, čímž jsou vytvořeny kanálky pro průchod primárního i sekundárního média.

Výhodou je snadné rozebrání a čištění v případě velmi znečištěných médií, velká variabilita provedení dle konkrétní aplikace (různé materiály desek i těsnění) a snadné navýšení výkonu přidáním dalších desek.

7.Pájený deskový výměník

U pájeného deskového výměníku těsnění, přítlačné desky, stahovací šrouby i rám nahrazuje pájený spoj. Pájka je zpravidla z čisté mědi, případně se pro speciální aplikace používá nikl.

Výhodou pájených deskových výměníků jsou malé rozměry a nízká hmotnost, vysoká teplotní a tlaková odolnost, vysoká účinnost, malý vnitřní objem, snadná montáž a demontáž nebo příznivý poměr cena/výkon.

8.Periody kontrol zařízení s chladivy HFC

Pravidelné kontroly vč. kontroly těsnosti a zápisu do revizní knihy jsou povinné pro zařízení s náplní HFC chladiv dle nařízení EU 842/2006 a 2037/2000. Ty stanovují:

Náplň chladiva Kontrolní perioda
nad 3 kg do 10 kg 1x za rok
nad 10 kg do 30 kg 2x za rok
nad 30 kg do 100 kg 4x za rok
nad 100 kg do 300 kg 12x za rok

9.Co znamená u chillerů připojení Victaulic?

Victaulic je typ ocelového potrubního systému, kde se pro spojování jednotlivých potrubní kusů používá speciálních spon. Umožňuje montáž bez plamene, bez znečištění olejem vznikajícím při řezání závitů a s minimálním počtem šroubů. Na koncích potrubních kusů jsou vyfrézované drážky.

Tento typ připojení se používá u chladících jednotek Hyperchill velikostí ICE 310 až ICE 760.

Image 0

FAQ
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme