+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

O nás

Společnost ENERGOEKONOM vznikla v r. 1991 jako přirozené vyústění vzdělání a získaných zkušeností zakladatele a současného majitele.

Majitel je strojní inženýr, který ještě v době studií na ČVUT v Praze začal pracovat jako pomocný vědecký pracovník na škole a současně jako konstruktér v tehdejším Sklo Union Teplice (dnešní AGC Glass Europe).

Po skončení VŠ dále pracoval ve Sklo Unionu, kde prošel různými provozy až po výrobně-technického náměstka. Získal tím široký rozhled a hlavně nadhled, se kterým pak začal svoje podnikání.

Myšlenka, která byla jeho mottem, bylo „vyléčit“ různé „nemoci“ provozu a technologií. Dnes je společným mottem všech našich zaměstnanců.

Odměnou je vždy úspora energie a chuť do další práce.

ENERGOEKONOM spol. s r.o. dnes tvoří kolektiv schopných lidí, kteří se neustále vzdělávají a zajímají o současné trendy a vývoj. Hlavním programem společnosti jsou dodávky ventilátorových, dmychadlových a vakuových stanic od projektu až po montáž a dále oblast průmyslového chlazení a filtrace.

Společnost zavedla a udržuje systém managementu jakosti dle ISO 9001:2015.


POLITIKA KVALITY

Strategickým cílem společnosti je uspokojit potřeby klientů a přinést jim individuální a komplexní řešení problému s důrazem na funkčnost, nízkou energetickou náročnost a snížení nákladů. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musíme se neustále věnovat zlepšování systému managementu kvality s respektováním zájmů zákazníků a trvale zabezpečovat provázanost:

ENERGETIKA - EKONOMIKA - KVALITA

Společnost ENERGOEKONOM spol. s r.o. se v rámci své politiky kvality zavazuje:

  1. Poskytovat komplexní služby včetně vývoje, v oboru energetických strojů a zařízení, kompresorů, průmyslové vzduchotechniky včetně vakua, průmyslového chlazení a topení.

  2. Orientovat se na uspokojování potřeb klientů a zajišťovat vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů a služeb.

  3. Dodržovat platnou legislativu v rozsahu zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem činnosti.

  4. Plnit požadavky systému managementu kvality v rozsahu všech svých procesů, produktů a služeb.

  5. Zabezpečovat konkurenceschopnost námi dodávaných produktů a služeb s důrazem na individuálnost řešení a synergii užitku.

Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme