+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Filtry

1.Počáteční tlaková ztráta

Počáteční tlaková ztráta filtru představuje odpor filtru / filtrační vložky v čistém stavu. Je závislá na konstrukci filtru, filtračním materiálu a průtoku média. Jedná se o rozdíl statického tlaku před a za filtrem.  

2.Koncová tlaková ztráta

Koncová tlaková ztráta filtru je maximální tlakový rozdíl před a za filtrem, při kterém je nutno filtr / filtrační vložku vyměnit. Charakterizuje maximální dovolené zanesení filtru nebo vložky. Při provozu nad touto hodnotu může dojít k protržení filtračního materiálu a/nebo k destrukci filtru nebo vložky, navíc zvýšená tlaková ztráta snižuje výkon zařízení.

Průběžná kontrola tlakové ztráty je důležitou součástí údržby všech filtračních zařízení!!

3.Jaký je rozdíl mezi sacím a sacím vakuovým filtrem?

Oba typy jsou určeny pro ochranu strojních zařízení před nasátím mechanických nečistot, které mohou způsobit poškození stroje.

Sací filtry se předřazují před strojní zařízení při sání z okolní atmosféry, typicky se používají u ventilátorů, dmychadel nebo kompresorů. Filtry se připojují k systému jen na svém výstupu.

Sací vakuové filtry se předřazují před strojní zařízení při sání přes potrubí např. u vývěv nebo ventilátorů v podtlakovém režimu. Umožňují připojení k potrubí na vstupu i výstupu. Pokud se nepřipojí na sání, lze je použít i jako sací filtr.

4.Jaký je rozdíl mezi filtry FT, F a FS/QB?

Všechny tyto řady jsou představitelem sacích filtrů s válcovou vložkou, které se předřazují před strojní zařízení při sání z okolní atmosféry.  

Filtry řady FT - nejjednodušší provedení s odkrytou, nechráněnou filtrační vložkou, která je upevněna mezi základnu filtru a vrchní pokličku. Nízká tlaková ztráta, ale větší riziko poškození vložky a není možno instalovat ve venkovním prostředí. Sání je přes celou plochu vložky. 

Filtry řady F - provedení se zakrytovanou vložkou, která je upevněna mezi základnu filtru a kryt. Vyšší tlaková ztráta, ale větší odolnost a životnost, možná instalace ve venkovním prostředí. Sání je skrze mezeru mezi základnou a krytem.

Filtry řady FS a QB - speciální provedení s tlumením hluku. Unikátní kombinace sacího filtru a tlumiče. Po obvodě základny filtru jsou speciální tlumící trubičky, které vytvářejí protihluk a tím dochází k vlastnímu tlumení vstupujícího vzduchu. Řada QB má navíc ještě zesílený dvouplášťový kryt. Sání je skrze tlumící trubičky.     

5.Co je polyuretanový předfiltr PF?

Předfiltry PF jsou návleky z pěnového polyuretanu, které se navlékají na válcové filtrační vložky. Slouží k zachycení větších nečistot a tím prodlužují životnost vlastní filtrační vložky. Primárně se používají u sacích i sacích vakuových filtrů.

Předfiltry se dodávají instalované již na vložce, ta má potom označení s "P" na konci (např. 275P), nebo samostatně, označení je potom např. PF274.

Image 0

6.Co je monitorovací ekonometr VG?

Monitorovací ekonometr typu VG je zařízení, které přehledně ukazuje míru zanesení filtrační vložky u SACÍCH FILTRŮ PŘI SÁNÍ Z OKOLNÍ ATMOSFÉRY a kolik přibližně zbývá vložce z životnosti. Jedná se o pohodlné řešení zajišťující optimální využití každé filtrační vložky.

Image 0

U FILTRŮ VAKUOVÝCH je třeba pro kontrolu zanesení vložky použít diferenční indikátor nebo manometr. 

7.Co je diferenční indikátor a manometr?

Monitorovací diferenční indikátor je zařízení, které přehledně ukazuje míru zanesení filtrační vložky a kolik přibližně zbývá vložce z životnosti. Měří a zobrazuje diferenční tlak před a za filtrem. Využívá se často u VAKUOVÝCH FILTRŮ, FILTRŮ STLAČENÉHO VZDUCHU nebo VZT FILTRŮ. Jedná se o pohodlné řešení zajišťující optimální využití každé filtrační vložky. Pro stejné účely je možno použít i diferenční manometr, který přímo ukazuje číselnou hodnotu tlakové ztráty filtru.

Image 0

FAQ
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme