+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Vakuové tvarování Sibralu

22.12.2003

Unifrax, Dubí u Teplic 

Náhrada a rozšíření vakuového systému pro výrobu filtračních tvarovek z materiálu Sibral. Používaná vodokružná vývěva neměla dostatečný výkon a technologie měla pouze ruční vypouštění zachycené vodolátky, přičemž bylo nutné odstavení výroby. 

Dodaná technologie zahrnuje sestavu 8 ks olejových lamelových vývěv R5 s podtlakem až 0,1 mbar na společných základových rámech. Odloučení vodolátky probíhá ve velkokapacitním separátoru, který v kombinaci s menším vyrovnávacím vzdušníkem umožňuje automatické odčerpání vodolátky bez odstávky provozu. Kapalina z vyrovnávacího vzdušníku se čerpá kalovým čerpadlem buď do sedimentační jímky nebo do nově instalovaných plastových nádrží a odtud zpět do systému přípravy vodolátky.

Před vývěvy je navíc jako koncový stupeň instalován kombinovaný filtrseparátor VLD, který chrání vývěvy před možným vniknutím mechanických nečistot a zbytkové kapaliny. Ta je odváděna automatickým vakuovým odvaděčem kondenzátu.

Samostatný řídící systém automaticky spouští jednotlivé vývěvy dle aktuálního stavu výroby a zabezpečuje odčerpání vodolátky i ochranu celého systému.

Reference
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme