+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Plastové chemicky odolné radiální ventilátory

01.08.2014

HA.EM, Ostrava

Ve dvou etapách jsme dodali plastové radiální ventilátory z důvodu agresivních přepravovaných médií. Oba ventilátory byly dodány v provedení se zvýšenou plynotěsností s těsnícím lemem hřídele a zatavenými spojovacími šrouby pro zabránění úniku média.

První ventilátor byl určen pro sání vzduchu s obsahem bromovodíku a je ve standardním provedení se spirální skříní z polyetylenu a oběžným kolem z polypropylenu.

Druhý ventilátor byl určen pro odsávání odplynů z technologie (N2, páry acetonu, piperidínu, kyseliny octové a bromovodíku). U tohoto stroje bylo požadováno provedení do výbušného prostředí. Ventilátor je kategorie 2G s teplotní třídou T4, je určený pro provoz v zóně 1 a má spirální skříň i oběžné kolo z vodivého antistatického polypropylenu.

Součástí dodávky byly také izolátory chvění a tlumící vložky na sání i výtlak.

Reference
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme