+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Možnosti využití technologie CVS ve výrobních a prašných provozech

29.06.2017

Zpracoval: Ing. Václav Šrámek, Energoekonom spol. s r.o. pdf  Stáhnout článek (pdf)

Centrální průmyslový vysavač = úspora nákladů

Central Vacuum Systems (CVS) - PRŮMYSLOVÝ CENTRÁLNÍ VYSAVAČ je možné použít všude tam, kde je kladen maximální důraz na čistotu, bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Realizace je možná nejen do nově vznikajících, ale i do stávajících výrobních provozů vč. těch speciálních: tj. strojírenský průmysl vč. automotive, energetický a hutní, sklářský, textilní, gumárenský, papírenský, chemický, potravinářský, zdravotnický a farmaceutický, spotřební průmysl vč. možných aplikací jako je zpracování nerostných surovin apod.

Image 0

Výhody CVS

Snadná manipulace a odsátí i těch nejjemnějších prachových částic z vysávaného prostoru a zabránění jejich víření v něm. Nasávaný prach je společně se vzduchem a odpadem vznikajícím při výrobě odváděn potrubním rozvodem do strojovny (technické místnosti), kde je umístěn odlučovač (separační nádoba), popřípadě předřazený cyklon pro dvojí filtraci i vlastní sací jednotka. Zde dochází k odseparování prachových částic a jejich shromažďování. Nasátý přefiltrovaný vzduch je odváděn odsávacím potrubím přes tlumič hluku do okolí nebo skrz fasádu/střechu mimo vysávaný objekt. Odpadá tak usazování jakýchkoliv prachových částic ve výrobním odsávaném prostoru.

Image 1

Princip CVS

Zasunutím koncovky vysavačové hadice do libovolné vysavačové zásuvky dojde automaticky k sepnutí sací jednotky. Dispoziční uspořádání a počet jednotlivých hadicových vstupů je volen tak, aby bylo možné vysávat všechna požadovaná pracovní místa související s technologií výroby či pouze pro úklid skladových prostor, logistického zázemí apod. s pomocí vysavačové hadice délky cca 6 ÷ 10 m.

Nabízíme technická řešení i pro ty nejnáročnější provozy, kde se kladou ty nejvyšší nároky a požadavky na spolehlivost i při nepřetržitém třísměnném provozu 24h/7dní v týdnu po celý rok. Umíme zajistit maximální obslužnost a pokrytí ztrát v systému i při současném vysávání 1÷9 uživatelů v jeden okamžik z jediné centrální jednotky. Z podrobné analýzy a posouzení podmínek konkrétního provozu (např. druh a množství vysávaného materiálu, velikost a hustota prachových částic, doba provozu, počet uživatelů apod.) se výpočtem stanoví pracovní bod centrální jednotky tak, aby byla pokryta tlaková ztráta v potrubí a zajištěno dostatečné množství a rychlost proudícího vzduchu ke všem přípojným místům. Pro správný návrh CVS je vždy nutná návštěva konkrétního provozu.

Image 2

Příklad návrhu vč. schéma centrálního průmyslového vysavače v axionometrii

Potrubní rozvod

Výhodou je jeho snadná instalace. Může být v provedení jako tzv. rozebíratelný (šroubové, nebo sponové spojky), částečně rozebíratelný popř. lepený z PVC, nebo kombinace PVC/kov (pozink, nerez). Souběžně s potrubím je veden elektrický dvoužilový ovládací kabel. Jednotlivá přípojná místa jsou elektricky vzájemně propojena (zasmyčkována) až k sacímu agregátu. Ovládací napětí je 24 V AC.

Maximální velikost odsávaných částic je dána velikostí a šířkou štěrbinové hubice popř. nástavce na vysavačové hadici.

Image 3

Ukázky z realizací potrubního rozvodu technologie CVS

Image 4

Komponenty pro potrubní rozvod CVS: PVC/kov…

Image 5

Samonavíjecí bubny

Pro ještě lepší a efektivnější využití technologie CVS lze použít tzv. samonavíjecí bubny (NB). Hadice je navinuta na ocelovou konstrukci, která je zavěšena nad požadovaným místem ve výšce cca 2,2 ÷ 3 m. V tomto případě odpadá i „nepopulární“ manipulace s vysavačovou hadicí. Pouhým popotažením za vysavačovou hadici a pootočením NB dojde v rozvodné skříni k sepnutí stykače a tím i rozběhu sacího agregátu. Z jednoho NB s délkou hadice 8,5m lze obsloužit až 110m2 plochy. Pro NB s hadicí 10m je to až 155m2.

Image 6

Typy cyklónů ev. separátorových odlučovačů

Image 7

Pro odseparování prachových částic dle zvoleného typu a velikosti filtrační plochy lze navrhnou sběrnou nádobu nebo vak o objemu od cca 30 - 60 - 100 - 150 -225 - 590 - 1 100 litrů.

Image 8

Příslušenství

Příslušenství k CVS se volí dle typu a potřeb provozu, ve kterém budou jednotky CVS používány tj. např. speciální provozy ev. prostory s nebezpečím výbuchu, BOZP apod.
Jejich provedení je buď z PVC nebo kovu.
Nástavce dle použití a typu vysávaných ploch: kruhový kartáč, štěrbinová hubice, podlahový kartáč.
Místa vysávání : podlahové hubice, stěnové, popř. speciální zahnuté kartáče na potrubí.
Teleskopické trubky popř. prodlužovací trubky a nástavce pro těžko přístupná místa ve výškách.

Image 9

Image 10

Jako optimální řešení zejména s ohledem k efektivnímu a ekonomicky hospodárnému provozu (tj. cena/výkon) doporučujeme kompaktní průmyslové centrální jednotky s třífázovým motorem s frekvenčním měničem a automatickým čištěním filtru. Pomocí pulsní automatické regenerace filtru stlačeným vzduchem lze docílit zachování konstantní tlakové ztráty i při každodenním nepřetržitém provozu a předejít tak možnému přicpávání. Obsluha vyprazdňuje pouze zaplněnou sběrnou nádobu nebo vak, který je umístěn mimo čistý (tj. vysávaný) prostor.

CVS pro součinnost 1 - 4 uživatelů
(CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ)
Image 11
Image 12

Technické parametry:

MODEL OPTIMUM-3F/C OPTIMUM-4/C OPTIMUM-4F/C OPTIMUM-5,5F/C
Rozměry (dxšxv) [mm] 52x78x162 52x78x162 52x78x162
Hmotnost [kg] 74 78 80 140
Napájení [V, kW] 400 V, 3 kW 400 V, 4 kW 400 V, 5,5 kW
Spotřeba proudu [A] 9 13
Spouštění FM přímo FM FM
Ochrana motoru klixon klixon klixon
Průtok [m³/h] 420 330 420 650
Podtlak [mbar] 280  300 280
Průměr VSTUPU [mm] 63  63 76
Průměr VÝSTUPU [mm] 80  80 80
Filtrační plocha [m²] 4 7,5
Materiál filtru polyester polyester polyester
Typ filtru kónický kónický kónický
Třída prašnosti (filtrace) BIA „M“   BIA „M“ BIA „M“
Čištění filtru ruční ruční ruční
Kapacita kanystru [l] 40 40 40
Velikost vaku [l] 50 50 50
Indikace zaplnění vaku ne ne ne
Kompresor ne ne ne
Tlumič ano ano ano
Počet uživatelů současně 1 - 2  1 2-3 3 - 4 

CVS pro součinnost 1 - 5 uživatelů
(CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ)
Image 13
Image 14

Technické parametry:

MODEL I4D-5,5F/BV I4D-5,5F/C I4D-7,5F/BV I4D-7,5F/C
Rozměry (dxšxv) [mm] 131x70x172 131x70x172
Hmotnost [kg] 225 245
Napájení [V, kW] 400 V, 5,5 kW 400 V, 7,5 kW
Spotřeba proudu [A] 13 17
Spouštění FM FM
Ochrana motoru klixon PTC
Průtok [m³/h] 590 670
Podtlak [mbar] 280 300
Průměr VSTUPU [mm] 76 76
Průměr VÝSTUPU [mm] 80 80
Filtrační plocha [m²] 7,5 7,5
Materiál filtru polyester polyester
Typ filtru kónický kónický
Třída prašnosti (filtrace) BIA "M" BIA „M“
Čištění filtru automatické automatické
Kapacita kanystru [l] spodní klapka 60 spodní klapka 60
Velikost vaku [l] 70 70
Indikace zaplnění vaku ano ne ano ne
Kompresor ano ano
Tlumič ano ano
Počet uživatelů současně 3 - 4 4 - 5

CVS pro součinnost 1 - 9 uživatelů
(CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ)
Image 15
Image 16

Technické parametry:

MODEL I4D-13F/BV I4D-13F/C I4D-15F/BV I4D-15F/C
Rozměry (dxšxv) [mm] 142x80x176 142x80x176
Hmotnost [kg] 260 280
Napájení [V, kW] 400 V, 13 kW 400 V, 15 kW
Spotřeba proudu [A] 25 34
Spouštění FM FM
Ochrana motoru PTC PTC
Průtok [m³/h] 1480 1685
Podtlak [mbar] 280 315
Průměr VSTUPU [mm] 102 108
Průměr VÝSTUPU [mm] 100 100
Filtrační plocha [m²] 7,5 11
Materiál filtru polyester polyester
Typ filtru válcový válcový
Třída prašnosti (filtrace) BIA "M" BIA „M“
Čištění filtru automatické automatické
Kapacita kanystru [l] spodní klapka 60 spodní klapka 60
Velikost vaku [l] 70 70
Indikace zaplnění vaku ano ne ano ne
Kompresor ano ano
Tlumič ano ano
Počet uživatelů současně 3 - 8 4 - 9

Závěr

Aby mohl být návrh technologie CVS proveden co možná nejpřesněji je nutné dopředu připravit layout pracoviště (tj. půdorys vč. řezu, umístění strojů s výrobní technologií, vytipovat místo pro umístění sací jednotky i s ohledem na možný odvod přefiltrovaného vzduchu mimo halu, určit alespoň přibližně počet přípojných/odběrných míst vč. počtu uživatelů, kteří budou pracovat současně. Vše ostatní už nechte na nás.

Magazín
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme