+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Vzduchotechnika

Průmyslová vzduchotechnika zahrnuje širokou oblast vzduchotechniky sloužící technologickým procesům. Tvoří ji různé vzduchotechnické soustavy se specifickými funkcemi. Zdroje vzduchu těchto soustav se pohybují od oblasti vakua (vývěvy) až po velmi vysoké tlaky několika set bar (vysokotlaké kompresory). Naší specializací je oblast hrubého až jemného vakua a nízkých přetlaků, čili vývěvy, ventilátory a dmychadla.

Vývěvy nebo také vakuová čerpadla se používají k odčerpávání vzduchu či jiných plynů z uzavřeného prostoru a vytvářejí tak podtlak (vakuum). Různé stupně vakua mají rozmanitá technická využití a existují proto vývěvy různých typů pro hrubé až extrémně vysoké vakuum. Naše dodávané vývěvy jsou schopny dosáhnout jemného vakua až na úroveň 0,002 mbar (abs.).

Oblasti použití vývěv

 • Vakuové upínání a manipuace
 • Vakuové balení
 • Průmyslové vysavače
 • Podtlakové čištění kanalizace
 • Vakuové sušení
 • Čištění filtrů
 • Laboratorní použití
 • Výroba papíru a filtračních tkanin
 • Pneumatická doprava materiálu
 • Tiskové stroje
 • Výroba léčiv
R5

Nabídka vývěv

Ventilátory dopravují a stlačují plyny či páry, případně slouží i pro přepravu sypkých materiálů. Využívají se snad ve všech průmyslových odvětvích a jedná se o jedny z nejpoužívanějších strojů vůbec. Ventilátory jsou typické většími průtoky a rozsahem pracovních tlaků od několika desítek Pa do max. 200 až 300 mbar (rel.).

Oblasti použití ventilátorů

 • Odsávání plynů a par
 • Chlazení strojních dílů a přístrojů
 • Klimatizace a větrání místností, strojů, elektrických zařízení
 • Posilování komínových tahů
 • Sušení různých druhů výrobků, přívody do sušících zařízení
 • Přívody vzduchu při spalování uhlí a plynů, odtahový ventilátor spalovacích zařízení
 • Přívody vzduchu k topným systémům
 • Použití pro filtrační a odprašovací zařízení
 • Použití při tvorbě vzduchových polštářů, v potrubní poště
 • Výroba podtlaku (vývěvy na nízké vakuum)
 • Doprava sypkých hmot všech druhů (včetně obilí)
 • Doprava granulí nebo odpadů při výrobě umělých hmot
Ventilátory

Nabídka ventilátorů

Dmychadla se používají v oblastech, kde ventilátory již svým tlakem nestačí. Jsou charakteristická menšími průtoky a vyšším pracovním tlakem až do cca 2 bar (rel.).

Oblasti použití dmychadel

 • Přívody vzduchu při spalování uhlí a plynů
 • Pneumatická doprava sypkých a zrnitých materiálů (mouka, cukr, obilniny, slad, krmiva, cement, plasty, …)
 • Provzdušňování nádrží čistíren odpadních vod (ČOV)
 • Zpětné čištění vodních filtrů (úprava pitné vody ve vodárnách, plavecké bazény)
 • Provzdušňování sádek a rybníků
 • Čištění filtrů např. v mlýnech, silech, ...
 • Doprava bioplynu
 • Sušící/čistící aplikace se vzduchovými noži
Dmychadla

Nabídka dmychadel

Frekvenční měniče
K našim ventilátorům, dmychadlům i vývěvám dodáváme na vyžádání frekvenční měniče. Řízení pomocí frekvenčního měniče dává uživateli vysoký komfort a ekonomii provozu. Frekvenční měnič umožňuje plynulou změnu otáček asynchronních elektromotorů v rozsahu 0 až 100% bez snížení výkonu. Používáme osvědčené měniče renomované společnosti ABB od jednoduchého typu ACS 55 po měnič ACH 550, který je uzpůsobený speciálně pro HVAC aplikace. K dispozici jsou i měniče Kostal pro instalaci přímo na motor zařízení.

Měniče

Nabídka frekvenčních měničů
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme