+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Filtrace

Pro správné fungování strojů (ventilátory, dmychadla, vývěvy, kompresory, motory, další vzduchové stroje) je potřeba zajistit dodávku čistého vzduchu. Vhodná filtrace navíc stabilizuje pracovní prostředí uvnitř rotačních strojů i v težkých okolních podmínkách. U strojů s mazacím olejem je také nutno řešit znečištění vyfukovaného vzduchu s ohledem na zdraví osob a ochranu životního prostředí. Jen s kvalitní filtrací Vám bude zařízení hladce sloužit po celou dobu své životnosti a s minimálními vlivy na okolí.

Oblasti použití

  • Kompletní filtrační řady až na úroveň sterilního vzduchu
  • Ochrana sání ventilátorů, dmychadel, kompresorů
  • Vakuové filtry na sání vývěv
  • Přívody vzduchu do technologií
  • Filtrace technologické vody v chladících okruzích
  • Zachycení olejové mlhy na výstupu z vývěv
  • Odsávače olejové mlhy z převodových skříní, generátorů, motorů
  • Ventilační (větrací) filtry olejových nádrží
  • Filtrace stlačeného vzduchu do 16 bar (g)
  • Sterilní filtry pro potravinářský, nápojářský a farmaceutický průmysl
Filtrace

Nabídka filtrace
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme