Typ Velikost Připojení Označení
koncovky vložky
Hmotnost
- - spona Tri-Clamp - kg
Demi HSV B  2 1/2" (65 mm)
A  5" (125 mm)
1" T 126 0,9
1,0
HSV K  5" (125 mm)
1  10" (250 mm)
2  20" (500 mm)
1 1/2" C 226 2,2
2,8
3,8


Zavřít