Průtok1) Připojení Označení vložky Hmotnost
m3/h m3/min vnitřní závit G kg
432 7,2 1 1/2" S072-ELZ 3

1) průtok je uveden pro vzduch o teplotě 20oC a pracovním tlaku 7 bar (g) 


 Zavřít