Průtok1) Připojení Označení vložky Hmotnost
m3/h m3/min vnitřní závit G kg
180 3 3/4" Q030-ELZ 2,4

1) průtok je uveden pro vzduch o teplotě 20oC a pracovním tlaku 7 bar (g) 


 Zavřít