Typ Napájení Pn I2N1) Velikost
rámu
Průtok chladícího
vzduchu
Hmotnost
- - kW A - m3/h kg
ACS55-01E-01A4-2 1x 230 V 0,18 1,4 A - 0,65
ACS55-01E-02A2-2 1x 230 V 0,37 2,2 A - 0,7
ACS55-01E-04A3-2 1x 230 V 0,75 4,3 B - 0,9
ACS55-01E-07A6-2 1x 230 V 1,5 7,6 D 26 1,6
ACS55-01E-09A8-2 1x 230 V 2,2 9,8 D 26 1,7

1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +40°CZavřít